Gamla Skarpnäcks Vänner

 

Välkommen hit!

Denna webbplats visar bilder och berättelser från förr i det område som utgjorde Skarpnäck gårds ägor (och lite norr och söder drärom)

Webbplatsen var tidigare en del av den nu insomnade Bagarmossens hembygdsförening, men är nu en stödresurs tlll Gamla Skarpnäcks Vänner

Njut av bilderna och gå med i vårt nätverk via Facebookgruppen Gamla Skarpnäcks Vänner

Aktuellt

Denna hemsida har nu flyttats till skarpnackhembygd.se. denna sida komer finas kvar i "fruset" skick åtminstone hela 2016. 2016-04-17

----

Igår startade vi upp "Nätverket Skarpnäcks Hembygd" med Torbjörn Hallström som sammankallande. Vi har nästa öppna möte den 17 januari 14 i Bergholmstorpet, där alla intresserade är välkomna. Vi kommer då bestämma verksamheten för (början) av 2016. Vi kommer också efter nästa möte göra om denna webbplats till hemsida för nätverket, dock utan att ta bort bilderna som ligger här nu. 2015-12-07

----

Lagt in information om Listudden/Ekudden2014-10-11

----

Lagt in information om Kasby2014-02-15

----

Hela hemsidan är nu genomgången. Vissa sidor är nya (Vid söderbysjön) andra har utökats (Kärrtorp, Bagarmossen). Ytterligare andra har utökats något, och hela webbplatsen har fått ändrad basteknik.

Några större framtida arbeten är inte planerade. 2013-09-15